Advokatski ispit u Srpskoj poskupio 350 odsto

Izvršni odbor Advokatske komore Republike Srpske podigao je naknadu za polaganje advokatskog ispita sa 597,50 KM na čak 2.057,50 KM odnosno za 350 odsto, a kao glavni razlog se navodi inflacija.

U novoj odluci o visini naknade koja je usvojena krajem prošlog mjeseca se navodi da je izvršena analiza troškova redovnog poslovanja te da je istom utvrđeno da je u proteklom periodu došlo do značajnog povećanja tih troškova, a sve kao posljedica inflacije i rasta cijena i usluga.

Evidentno je povećanje iznosa navedenih troškova u proteklom periodu, a koji padaju na teret Advokatske komore Republike Srpske“, stoji u odluci.

Od ovog povećanja izuzeti su kandidati koji su najmanje tri godine radili kao pripravnici ili stručni saradnici kod nekog od advokata koji su upisani u imenik komore. Za njih cijena ostaje 597,50 KM.

Naime, odlukom Izvršnog odbora iz prošle godine njima je uvedena obaveza plaćanja članarine, pa im se sada izašlo u susret.

Izvršni odbor cijeni da je pravilno utvrditi finansijske olakšice imajući u vidu da isti kroz izvršavanje obaveze plaćanja članarine doprinose finansijskom poslovanju i finansijskoj stabilnosti Advokatske komore“, piše u odluci koju potpisuje Darko Kremenović, predsjednik Izvršnog odbora.

Inače, istom odlukom je određeno da članovi komisije za polaganje ispita imaju pravo na 80 maraka naknade za svakog kandidata, kao i sekretar koji po tom osnovu dobija 20 KM.

Podsjećamo, da bi neko dobio pravo da se bavi advokaturom u Srpskoj, pored ispita mora da plati i upis u imenik advokata koji košta oko 5.000 maraka.

Prema zvaničnim podacima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) komora je u prošloj godini imala rekordnih 710.892 KM prihoda i dobit od 9.377 KM, piše CAPITAL.ba.

Tagovi: