Koliko ćemo platiti carinu na poklon iz inostranstva?

Pravilima o jedinstvenoj carinskoj stopi za 2024. godinu propisano je da se jedinstvena carinska stopa od 10 odsto može primijeniti na pošiljke koje šalju fizičke osobe iz inostranstva fizičkim osobama u BiH, a čija vrijednost ne prelazi 5.000 KM.

Ranijim pravilima bilo je propisano da vrijednost robe ne smije prelaziti 1.500 KM. 

- Ova jedinstvena carinska stopa od 10 odsto primijeniće se pod uslovom da carinska vrijednost robe koja podliježe plaćanju uvoznih dažbina ne prelazi 5.000 KM po pošiljci ili po putniku i pod uslovom da se ne radi o uvozu u komercijalne svrhe. Jedinstvena carinska stopa se ne može primjenjivati za robu koja prema Zakonu o akcizama u Bosni i Hercegovini podliježe obavezi obilježavanja akciznim markicama - rekli su u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. 

U suštini, jedinstvena carinska stopa od 10 odsto može se primijeniti na pošiljke koje fizičkim osobama u BiH šalju fizičke osobe iz inostranstva i ako uvoz nije u komercijalne svrhe, odnosno ako su pošiljke privremene i sadrže robu isključivo namijenjenu vlastitoj upotrebi primaoca ili njegove porodice, a koje po vrsti i količini ne odražavaju bilo kakav komercijalni interes, ili ukoliko ih pošiljalac šalje bez bilo kakvog plaćanja.

Ova stopa primjenjivaće se i na robu u ličnom prtljagu putnika, a uvoz nije u komercijalne svrhe ili ako se radi o robi koju putnik povremeno uvozi ili unosi prilikom dolaska iz inostranstva, a koja je namijenjena isključivo za vlastitu upotrebu ili za poklon. 

- Jedina izmjena u pravilima za primjenu jedinstvene carinske stope koja su propisana u carinskoj tarifi za 2024. godinu u odnosu na pravila koja su bila sadržana u ranijim carinskim tarifama se ogleda samo u izmjeni limita za carinsku vrijednost robe na koju se može primijeniti jedinstvena carinska stopa, tako da je umjesto ranijih 1.500 KM, sada propisano 5.000 KM - kažu u UIO. 

nezavisne.com

Tagovi: