Nema više kirije za diplomate iz BiH u Crnoj Gori

Iako je novac za kupovinu zgrade za Ambasadu BiH u Crnoj Gori obezbijeđen još 2018. godine, komisija koja je bila zadužena da pronađe odgovarajući objekat konačno je, nakon tri godine, završila posao.

Da su se konačno pomjerili i uradili posao vidi se i u prijedlogu odluke o kupovini objekta za potrebe smještaja diplomatsko-konzularnog predstavništva (DKP) BiH u Crnoj Gori, tačnije u Podgorici. Taj prijedlog odluke trenutno je u fazi konsultacija.

U tom dokumentu, koji je pripremilo Ministarstvo inostranih poslova (MIP) BiH za Savjet ministara, predložena je kupovina objekta za potrebe smještaja DKP-a u Podgorici na adresi Devete crnogorske brigade broj 140 za 1,46 miliona maraka, odnosno 750.000 evra.

Istom odlukom za potpisivanje ugovora o kupovini objekta ovlašćen je resorni ministar Elmedin Konaković.

Naime Savjet ministara je još 2018. godine odobrio višegodišnji kapitalni projekat kupovine, adaptacije i opremanje objekta za smještaj DKP-a BiH u Crnoj Gori, dok je odluka o formiranju Komisije za kupovinu tog objekata donesena početkom 2020. godine.

- Komisija je izvršila pregled raspoloživih nekretnina koje odgovaraju potrebama smještaja diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH te jednoglasno dala prijedlog Savjetu ministara da sve uslove ispunjava objekat koji se nalazi na adresi Devete crnogorske brigade broj 140 - stoji u obrazloženju odluke.

Takođe navedeno je da se taj objekt nalazi na reprezentativnoj lokaciji, da je kvalitetne gradnje, ali i da ispunjava bezbjedonosne uslove i da posjeduje okućnicu.

- Kupovina tog objekta biće trajno rješenje u pogledu funkcionalnosti prostora. Takođe objekat ispunjava sve uslove za useljenje u punom kapacitetu. Nisu potrebna dodatna novčana sredstva za prilagođavanje potrebama DKP-a - navela je komisija.

Na osnovu svega toga članovi pomenute komisije zaključili su i da je potrebno odmah pristupiti realizaciji svih potrebnih aktivnosti radi zaključivanja konačnog ugovora, jer je na tržištu nekretnina odgovarajućih objekata vrlo malo.

I revizori su u svojim izvještajima ukazivali da nadležni na nivou BiH, a ponajviše u Ministarstvu inostranih poslova, ne preuzimaju značajnije korake kada je riječ o rezanju troškova za iznajmljivanje objekata.

Tako je u reviziji učinka “Upravljanje imovinom i troškovima smještaja u DKP” naglašeno da su smanjeni troškovi za iznajmljivanje prostora i zgrada, ali i naknade za smještaj osoblja, ali da je to posljedica smanjenja broja službenika, deviznog fluktuiranja zbog jačanja evra, a ne rezultat aktivnosti MIP-a. I tu je skrenuta pažnja na situaciju kada je riječ o nekretnini u Podgorici.

BiH ima 56 DKP-ova, odnosno ambasade, misije i konzulate u svijetu, a većina objekata nije u vlasništvu BiH, nego ih iznajmljuje. Ranije analize stanja su pokazale da više od polovine jedinica u vlasništvu BiH nije useljeno i to mahom one koje su naslijeđene sukcesijom imovine bivše SFRJ.

glassrpske.com

Tagovi: