Od banaka naplaćeno 43 miliona KM dodatnog PDV-a

Inspektori Uprave za indirektno oporezivanje BiH ove godine su bankama u BiH prvi puta obračunali i naplatili PDV na transakcije putem platnih kartica koje su do sada bile tretirane kao povezana bankarska usluga oslobođena plaćanja PDV-a, otkriva CAPITAL.

Prema zvaničnim podacima UIO, banke u BiH po osnovu PDV-a prijava za period od 1. januara do kraja oktobra ove godine platile su 23,4 miliona maraka redovnog PDV-a.

- Pored toga u kontrolama koje je UIO u toku 2023. godine provela kod banaka, dodatno su utvrđene obaveze za PDV i to za poreski period prije 2023. godine. Po tom osnovu je dodatno obračunat PDV sa pripadujućim kamatama od banaka naplaćen iznos 43.409.570 KM - navodi se u odgovoru UIO BiH na naša pitanja.

Oni dalje preciziraju da su banke kod kojih su vršene kontrole i kod kojih je utvrđena dodatna obaveza po osnovu PDV-a, u skladu sa važećim zakonskim propisima, pokrenule žalbene postupke koji su još uvijek u toku.

Iz nekoliko banaka samo su kratko potvrdili da su platili utvrđene obaveze, ali da su angažovali advokate i uložili žalbe na rješenja UIO BiH.

Prema tumačenjima pravnika, novoutvrđena obaveza na osnovu koje je bankama „razrezano“ više od 43 miliona maraka dodatnog poreza odnosi se na PDV na proviziju koju su banke plaćale za usluge kartičnog plaćanja.

- Banke su velikim kompanijama, kao što su naprimjer Visa ili Masterkard, plaćale proviziju za kartične transakcije. Da ne bude zabune, to ne znači da su banke na svaki račun koji se plati putem kartice trebale da plate 17 odsto PDV-a, već im je obračunat PDV na proviziju koju su banke po osnovu ugovora sa Visom ili Masterkardom njima plaćale - objašnjava naš sagovornik.

Prema njegovim riječima, to je do sada tretirano kao povezana usluga, a pošto su finansijske usluge u skladu sa zakonom oslobođene plaćanja PDV-a, time je i povezana usluga, to jest kartično poslovanje bilo oslobođeno plaćanja PDV-a.

- Iznos od 43 miliona utvrđen je na osnovu poreskih kontrola koje se sprovode već duže vrijeme. U skladu sa zakonom, utvrđene obaveze se odnose na period od posljednje obavljene kontrole u svakoj banci ili na od maksimalno pet godina unazad ukoliko u bankama nije bilo kontrole - objašnjava naš sagovornik.

On ističe da su se banke žalile na rješenja i da je u toku drugostepeni upravni postupak pred UIO, ističući da će se ukoliko njihove žalbe budu odbijene, banke sigurno pokrenuti sudske sporove.

- U Evropskoj uniji je različita praksa po ovom pitanju. Na Kipru je tamošnja poreska uprava utvrdila da banke trebaju plaćati PDV-a, ali su sudovi stali na stranu banaka i presudli drugačije. S druge strane u Njemačkoj su sudovi stali na stranu poreskih organa i ustanovili da banke treba da plaćaju PDV na, grubo rečeno, kartično poslovanje - kaže naš sagovornik.

capital.ba

Tagovi: