Za Radukića ministri u Vladi Srpske rade savršeno

Glavna Služba za reviziju Republike Srpske, na čelu sa Jovom Radukićem, smatra da su ministarstva u Vladi RS skoro pa nepogrešivo funkcionisala u prošloj godini, pa je tako čak 11 od ukupno 16 resornih ministarstava dobilo oba pozitivna mišljenja od republičkih revizora.

Negativno mišljenje od revizora nije dobio niko što može značiti samo dvije stvari ili je Vlada Republike Srpske toliko savršena ili su revizori posebno popustljivi.

Ono što posebno bode oči, jeste da revizori, godinama kroz izvještaje upozoravaju na nepravilnosti u zapošljavanju na određeno, na ugovore o djelu, kao i na javne nabavke, ali pojedina ministarstva te iste greške uporno ponavljaju.

Da stvar bude gora, i povrh svega toga, od republičkih revizora dobijaju pozitivna mišljenja.

Jedno od ministarstava koje je dobilo pozitivno mišljenje i o finansijskim izvještajima i o usklađenosti je Ministarstvo prosvjete i kulture RS na čelu sa ministarkom Željkom Stojičić.

Revizori su ovom ministarstvu zamjerili što nije donosilo pojedinačna rješenja zaposlenima kod priznavanja prava na naknadu za prevoz, a za dio putnih naloga za službeno putovanje u zemlji nisu poštovana definisana pravila, odnosno na nalozima nije upisan cilj putovanja.

Takođe prilikom nabavke jedinstvenog poslovnog informacionog sistema u ustanovama srednjeg i osnovnog obrazovanja, uočene su nepravilnosti.

Konkretno za ovaj posao vrijedan oko dva miliona maraka ugovor je dobila banjalučka kompanija „Lanaco“, a nabavka je sprovedena pregovaračkim postupkom.

- Preporučuje se ministru da obezbijedi da se uslovi utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji ne mijenjaju prilikom sklapnja ugovora - istakli su revizori.

Ipak sve ove zamjerke ih nisu spriječile da daju oba pozitivna mišljenja ovom ministarstvu.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS na čijem je čelu ministarka Senka Jujić, takođe je dobilo oba pozitivna mišljenja, iako je Glavna služba za reviziju i na njihov rad u prošloj godini imala više zamjerki.

Revizori su Jujićevoj zamjerili zapošljavanje na neodređeno vrijeme duže od onog zakonom propisanog, kao i neadekvatno uspostavljen sistem internih kontrola.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS kojim rukovodi ministar Savo Minić po nalazu revizora kod postupaka javnih nabavki kod kojih je zaključen okvirni sporazum nije objavljeno godišnje obavještenje o dodjeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma, a što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Ipak, revizori su odlučili da ovo nije prepreka da Minić dobije oba pozitivna mišljenja.

Ministarstvu privrede i preduzetništva RS na čelu sa ministrom Vojinom Mitrovićem koji je takođe dobio oba pozitivna mišljenja preporučeno je da obezbijedi da se rashodi ostalih ličnih primanja priznaju na obračunskom osnovu u periodu u kojem je obaveza i nastala, a u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu.

Ministarstvo energetike i rudarstva kojim upravlja Petar Đokić zamjereno je što je na ugovore o djelu angažovao izvršioce za poslove koji predstavljaju osnovnu djelatnost ministarstva na čijem je čelu.

Takođe, ni putni nalozi u ovom ministarstvu nisu popunjavani u skladu sa odgovorajućim pravilnikom.

Ipak, i Đokić je, uprkos zamjerkama dobio oba pozitivna mišljenja, i o finansijskim izvještajima i za usklađenost.

Ministarstvom za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje RS rukovodi Željko Budimir, a njemu su revizori zamjerili što je savjetnika angažovao po ugovoru o dopunskom radu i isplaćivao mu naknadu za obavljanje navedenih poslova u iznosu koji je ekvivalentan koeficijentu za obračun osnovne plate za savjetnika ministra za puno radno vrijeme.

Revizori smatraju da ovo nije u skladu sa Zakonom o platama zaposlenih u organima uprave RS, ali to ih nije spriječilo da ovom ministarstvu daju oba pozitivna mišljenja.

Odličan đak je, kako su utvrdili revizori,  i ministar Miloš Bukejlović koji upravlja Ministarstvom pravde RS.

Ministru, koji se u centru pažnje javnosti nedavno našao zahvaljujući štrajku radnika u pravosuđu koji su tražili veće plate, revizori nisu našli nijednu zamjerku.

Slično kao i u slučaju ministra pravde, revizori nisu imali zamjerki ni na rad ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatana Klokića, te mu u izvještaju nisu uputili nijednu preporuku.

Preporuka za prošlogodišnji rad nije bilo ni za Ministarstvo saobraćaja i veza koje vodi ministar Nedeljko Čubrilović.

Revizori su smatrali da je ovo ministarstvo lani sve radilo u skladu sa zakonima i propisima.

Ništa nije zamjereno ni ministru Bojanu Vipotniku koji upravlja Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

I ovo ministarstvo je dobilo pozitivno mišljenje i o finansijskim izvještajima i o usklađenosti.

Revizori su ostali bez preporuka i za Zoru Vidović koja upravlja Ministarstvom finansija RS, smatrajući da je i ona lani uradila sve u skladu sa svim zakonima, pravilnicima i propisima.

Vrlodobar đak Vlade Republike Srpske je, po nalazima revizora, ministar Denis Šulić koji upravlja Ministarstvom trgovine i turizma, a koji je od revizora dobio mišljenje sa rezervom o finansijskim izvještajima i pozitivno mišljenje o usklađenosti.

Ovo ministarstvo je mišljenje sa rezervom o finansijskim izvještajima dobilo jer je grantove potcijenilo za 54.100 KM, a za taj iznos su precijenili rashode obračunskog karaktera, jer su grantovi evidentirani na rashode obračunskog karaktera.

Osim toga, Šulić je dobio i preporuke vezano za usklađenost i to da  prijem zaposlenih na određeno vrijeme ne vrši na period duži od šest mjeseci, kao i da pripravnike mora zapošljavati putem konkursa.

Iako je imao nepravilnosti kod zapošljavanja na određeno i pripravnika, Šulić nje od revizora ipak dobio pozitivno mišljenje o usklađenosti.

Na spisku najlošijih đaka našao se Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova RS koji je dobio oba mišljenja sa rezervom.

Njemu su revizori zamjerili to što se nije držao Zakona o javnim nabavkama, kao i što je na određeno vrijeme zapošljavao na period duži od šest mjeseci.

Takođe, ističu i da je MUP RS rashode obračunskog karaktera iskazao za 5,6 miliona više, dok je, između ostalog, rashode bruto naknada troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih iskazao manje za oko milion maraka.

Zbog ovih nepravilnosti od revizora je zaradio mišljenje sa rezervom i o finansijskim izvještajima i o usklađenosti.

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS je takođe dobilo oba mišljenja sa rezervom, a i oni su precijenili rashode obračunskog karaktera  i to za 12,9 miliona maraka dok su potcijenjeni rashodi za godišnji borački dodatak, doznake za odlikovane borce i transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja.

I u ovom ministarstvu su pronađene nepravilnosti kod zapošljavanja na ugovore o djelu kao i kod javnih nabavki.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić je precijenio avanse, dok su ostala kratkoročna potraživanja potcijenjena za 4,3 miliona KM jer poslije raskida ugovora sa Globalnom alijansom za vakcine nije izvršen prenos avansa.

Ministarstvu zdravlja su takođe zamjerene nepravilnosti kod zapošljavanja na ugovor o djelu, a revizori su utvrdili i da nisu redovno podnosili mjesečne poreske prijave po odbitku.

Sve ovo koštalo ih je da dobiju oba mišljenja sa rezervom.

Oba mišljenja sa rezervom dobila je i ministarka porodice, omladine i sporta Selma Čabrić.

I njoj su zamjerene nepravilnosti u zapošljavanju na određeno vrijeme, nedonošenje odluka za pokretanje postupaka nabavki kao i nepravilnosti u transferima između različitih jedinica vlasti.

capital.ba

Tagovi: